طرح محور گردشگری جلفا

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
بازآفرینی محور گردشگری تاریخی جلفا گذر سیچان حدفاصل خیابان نظر تا توحید معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۸ ماه

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو