طرح قیمت‌گذاری معابر و پارکینگ‌های سطح شهر

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
اخذ عوارض از خودروهای ورودی به مرکز شهر معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید
قیمت‌گذاری پارک خودرو در حاشیه خیابان‌ها و منطقی‌سازی پارکینگ‌های عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو