طرح فرهنگ‌سازی تشویق به استفاده از حمل‌و‌نقل همگانی و غیرموتوری

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
جشنواره ملی فرهنگ ترافیک معاونت حمل و نقل و ترافیک
بفرمایید مترو معاونت حمل و نقل و ترافیک مستمر ۱۳۹۹ مستمر
تولید محتوای رسانه‌ای، کلیپ و محصوالت فرهنگی معاونت حمل و نقل و ترافیک
رانندگان ۱۴۱۴ معاونت حمل و نقل و ترافیک
اجرای طرح بفرمایید دوچرخه-فروش اقساطی دوچرخه معاونت حمل و نقل و ترافیک
ارائه برنامه تشویقی و فرهنگسازی جایگزینی موتورهای برقی با موتورهای بنزینی معاونت حمل و نقل و ترافیک
بفرمایید موتور برقی معاونت حمل و نقل و ترافیک مستمر ۱۴۰۰ دو ماه در سال
هم‌رکابی (همایش‌های دوچرخه‌سواری) معاونت حمل و نقل و ترافیک/ مناطق
کلاس شهر با موضوع استفاده از حمل‌ونقل همگانی و غیرموتوری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی مستمر سالیانه ۱۴۰۰ مستمر سالیانه
محله عمودی با موضوع استفاده از حمل‌ونقل همگانی و غیر موتوری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی مستمر سالیانه ۱۴۰۰ مستمر سالیانه
جشنواره نمایشنامه‌نویسی بادکنک طلایی با موضوع استفاده از حمل‌ونقل همگانی و غیرموتوری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی مستمر سالیانه ۱۴۰۰ مستمر سالیانه
جشنواره شعر و داستان با موضوع استفاده از حمل‌ونقل همگانی و غیرموتوری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی مستمر سالیانه ۱۴۰۰ مستمر سالیانه
جشنواره تئاتر شهر من با موضوع استفاده از حمل‌ونقل همگانی و غیرموتوری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی مستمر سالیانه ۱۴۰۰ مستمر سالیانه
گالری شهری با موضوع استفاده از حمل‌ونقل همگانی و غیرموتوری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی مستمر سالیانه ۱۴۰۰ مستمر سالیانه

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو