طرح طراحی، ساخت و راه‌اندازی موزه در اصفهان

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
طراحی ساخت و راه‌اندازی موزه ملل اصفهان (تالار تیموری فعلی) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی جدید ۱۴۰۰ ۳ سال
طراحی ساخت و راه‌اندازی موزه غذای اصفهان سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی جدید ۱۴۰۰ ۵ سال
طراحی ساخت و راه‌اندازی موزه اصفهان سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی جدید ۱۴۰۰ ۵ سال
طراحی ساخت و راه‌اندازی موزه صنایع دستی اصفهان سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی جدید ۱۴۰۰ ۵ سال
طراحی ساخت و راه‌اندازی موزه امانی اصفهان(استفاده از قابلیت‌های مجموعه‌داران خصوصی) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی جدید ۱۴۰۰ ۵ سال

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو