طرح شناسایی، ساماندهی و نظارت هوشمند بر حمل و نقل بار درون شهری

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
سامانه جامع حمل بار درون شهری (فرآیندهای تخصیص هدفمند مشوق‌ها، یارانه سوخت، لاستیک، بیمه و... به ناوگان و راهبران فعال حوزه بار درون شهری) معاونت حمل و نقل و ترافیک ۱۴۰۰
پروژه فرا سامانه ارائه خدمات شهری، بار و کالا معاونت حمل ونقل و ترافیک (پروژه‌های شهر هوشمند) ۱۴۰۰ ۶ ماه

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو