طرح شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی (۳ رویداد در هر سال)

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
شرکت در نمایشگاه بین المللی ITB برلین سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی جدید ۱۴۰۰ مستمر سالیانه
شرکت در نمایشگاه بین المللی FRTUR مادرید سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی جدید ۱۴۰۰ مستمر سالیانه
شرکت در نمایشگاه بین المللی CIIE شانگهای سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی جدید ۱۴۰۰ مستمر سالیانه
شرکت در نمایشگاه بین المللی ITM دبی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی جدید ۱۴۰۰ مستمر سالیانه

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو