طرح ساماندهی و مدیریت پسماندهای خانگی

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
مطالعه و امکانسنجی روش بهینه جمع‌آوری پسماند خشک با استفاده از اپلیکیشن‌های هوشمند معاونت خدمات شهری نیمه‌تمام ۱۴۰۱ ۱ سال
توسعه مخازن زیرزمینی هوشمند، در مکان‌های غیرمسکونی و تفرجگاهی معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ ۱ سال
طراحی و احداث و راه‌اندازی ایستگاه هوشمند بازیافت معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ ۱ سال
خرید و نصب ایستگاه‌های سیار/ثابت معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو