طرح حفظ و احیا و توسعه فضای سبز غیر در اختیار

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
تملک زمین با محوریت واگذاری اراضی دولتی و نظامی (تملک اراضی بختیار دشت) معاونت خدمات شهری نیمه‌تمام ۱۳۹۹ ۲ سال
طرح راهبردی پایداری اکولوژیکی پهنه طبیعی و باغ‌های حوزه غرب اصفهان معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ ۶ ماه

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو