طرح حفظ، احیا و توسعه فضای سبز در اختیار

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
تهیه و تصویب طرح کمربند فضای سبز معاونت شهرسازی و معماری جدید
فضای سبز پهنه شمس‌آباد واقع در منطقه ۲ معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۱ ۶ سال
فضای سبز حاشیه رودخانه از پل شهرستان تا پل چوم واقع در منطقه۴ معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۲ ۲ سال
فضای سبز پهنه فیزدان واقع در منطقه ۶ معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۱ ۴ سال
فضای سبز پهنه پرتمان واقع در منطقه ۸ معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۲ ۴ سال
فضای سبز پهنه رشادی واقع در منطقه ۹ معاونت خدمات شهری نیمه‌تمام ۱۳۹۹ ۵ سال
فضای سبز پهنه ظهرآبادی واقع در منطقه ۱۱ معاونت خدمات شهری نیمه‌تمام ۱۳۹۹ ۲ سال
فضای سبز پهنه هادی گلی واقع در منطقه ۱۴ معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۳ ۳ سال
فضای سبز پهنه‌های واقع در منطقه ۱۵ معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۴ ۵ سال
احداث باغ گیاه‌شناسی معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ ۵ سال
طرح راهبردی اراضی شرق با رویکرد حفظ محیط‌زیست معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۶ ماه

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو