طرح حفظ، احیا و توسعه فضای سبز تفرجگاهی

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
اکو پارک کوهستانی قائمیه معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰
توسعه اکو پارک ناژوان معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰
احداث باغ گیاه‌شناسی معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰
اکو پارک اشراق در محدوده شرق (پشت شهر رویاها) معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو