طرح تولید محتوا

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
تولید محتوای دیجیتال در حوزه صنایع دستی (معرفی صنایع دستی اصفهان) مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری نوین مستمر ۱۳۹۹ ۴ سال
تولید محتوای مکتوب (معرفی صنایع دستی اصفهان) مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری نوین مستمر ۱۳۹۹ ۴ سال

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو