طرح توسعه و ساماندهی پایانه‌ها،توقف‌گاه و ایستگاه‌های اتوبوس در سطح شهر

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
ساماندهی و به روز آوری پایانه باغ قوشخانه معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰
ساماندهی و به روز آوری پایانه باب‌الدشت معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰
ساماندهی و به‌ روز آوری پایانه آبشار معاونت حمل و نقل و ترافیک​ جدید ۱۴۰۰
ساماندهی پایانه شهید محرابی معاونت حمل و نقل و ترافیک​
ساخت و توسعه پایانه عاشق آباد معاونت حمل و نقل و ترافیک​ جدید ۱۴۰۰
ساخت و توسعه پایانه اندیشه معاونت حمل و نقل و ترافیک​ جدید ۱۴۰۰
ساخت و توسعه پایانه صمدیه معاونت حمل و نقل و ترافیک​ جدید ۱۴۰۰
ساخت و توسعه پایانه شکوه (کاوه) با رویکرد TOD معاونت حمل و نقل و ترافیک​ جدید ۱۴۰۰
پایانه حمل ونقل عمومی جنوب غرب معاونت حمل و نقل و ترافیک​
ساخت و توسعه پایانه غفاری معاونت حمل و نقل و ترافیک​ جدید ۱۴۰۰
احداث توقفگاه در محدوده کمربندی جنوب خوراسگان، شهرک نگین، شهرک امیریه، سه راه درچه معاونت حمل و نقل و ترافیک​ جدید ۱۴۰۰
ایجاد توقف‌گاه تاکسی در مجاورت ایستگاه‌های مهم مترو و اتوبوس تندرو (علیخانی، میدان انقالب، میدان امام حسین، میدان آزادی و ...) معاونت حمل و نقل و ترافیک​ جدید ۱۴۰۰

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو