طرح توسعه محدوده طرح زوج و فرد از رینگ ترافیکی اول به رینگ ترافیکی سوم

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
تجهیز معابر ورودی رینگ ترافیکی سوم به سامانه‌های پلاک‌خوان معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید
ارتقا عملکرد طرح زوج و فرد با نصب سامانه‌های پلاک‌خوان تکمیلی حد فاصل رینگ ترافیکی دوم و سوم معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو