طرح توسعه خطوط ویژه اتوبوس و تراموا در سطح شهر

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
احداث خط اتوبوس تندرو هشت بهشت-آتشگاه (زیرسازی مسیر و احداث ایستگاه‌ها) معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰
تکمیل زیرساخت خط ۳ تندرو (ولیعصر-عبدالرزاق-مسجد سید) معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰
توسعه خطوط ویژه (یا بی‌ ار تی) کاوه معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰
توسعه خطوط ویژه (یا بی ار تی) پروین معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰
توسعه خطوط ویژه (یا بی ار تی) رباط معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰
توسعه خطوط ویژه (یا بی ار تی) امام خمینی معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰
توسعه خطوط ویژه (یا بی ار تی) جابر انصاری معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰
استفاده از اتوبوس برقی در ناوگان شرکت واحد معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰
احداث خط تراموا (میدان جمهوری-میدان آزادی) معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰
خرید و نصب سامانه ثبت تخلف BRT معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو