طرح برگزاری رویدادهای شهری با رویکرد ارتقاء سطح هنرشهری

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
برگزاری سمپوزیوم‌های هنری (سالانه دو سمپوزیوم) معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ ۵ سال
خلق آثار هنری فاخر مبتنی بر دیوارنگاره‌های شهری در حلقه‌های ترافیکی شهر (رینگ‌های سوم و چهارم ترافیکی) معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ ۵ سال
برگزاری مسابقات طراحی بین‌المللی (مسابقه اسکیس مصورالملک و...)(یک مسابقه بین‌المللی در سال) معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ مستمر

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو