طرح برنامه‌های فرهنگی کلان‌شهرها و خواهرخوانده‌ها

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
برنامه‌های فرهنگی کلان شهرها و خواهرخوانده‌ها سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی مستمر ۱۳۹۹ مستمر سالیانه

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو