طرح برجسته‌سازی نقاط ویژه و هویت‌ساز

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
نورپردازی میدان شهدا معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ ۵ سال
نورپردازی محور چهارباغ (محور شمالی و جنوبی از کاوه تا میدان آزادی) معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ ۵ سال
نورپردازی حاشیه زاینده‌رود (محور شرقی- غربی) معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۱ ۵ سال
نورپردازی میادین اصلی و شاخص شهر (میدان بزرگمهر، میدان جمهوری و...) معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۱ ۵ سال

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو