طرح باززنده سازی محوطه‌ها و عناصر شهری

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
ساماندهی و اصالح تابلوها و معابر (در سطح مناطق پانزده‌گانه در راستای پیرایش شهری) معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ ۵ سال
اجرای هنر شهری در سطح محلات (هر منطقه یک محله پایلوت به علاوه محلات تاریخی و ویژه) معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ ۵ سال

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو