طرح احداث پارک‌های موضوعی

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
بازنگری و احیاء پارک‌های موضوعی موجود (ماسه‌ای، صدا، رنگ، اوریگامی، بازی در کف، حروف و اعداد، لاستیک و علمی و آموزشی فیزیک) معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ ۵ سال
احداث پارک‌های موضوعی (پارک حیوانات، پارک معلولین) معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ ۵ سال

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو