سایر پروژه‌ها و اقدامات

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
طراحی پارک بازیافت، نمایشگاه‌ها و فرهنگسراهای دایمی بازیافت جهت آموزش و فرهنگ‌سازی دانش‌آموزان معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ ۲ سال
کلاس شهر با موضوع پسماند سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی مستمر سالیانه ۱۴۰۰ مستمر سالیانه
محله عمودی با موضوع پسماند سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی مستمر سالیانه ۱۴۰۰ مستمر سالیانه
جشنواره نمایشنامه‌نویسی بادکنک طلایی با موضوع پسماند سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی مستمر سالیانه ۱۴۰۰ مستمر سالیانه
جشنواره شعر و داستان با موضوع پسماند سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی مستمر سالیانه ۱۴۰۰ مستمر سالیانه
جشنواره تئاتر شهر من با موضوع پسماند سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی مستمر سالیانه ۱۴۰۰ مستمر سالیانه
گالری شهری با موضوع پسماند سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی مستمر سالیانه ۱۴۰۰ مستمر سالیانه

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو