سایر پروژه‌ها و اقدامات

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
ایجاد مرکز واقعیت مجازی شهر اصفهان مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین جدید ۱۴۰۰ ۲ سال
ایجاد مرکز رشد مدیریت شهری مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین جدید ۱۴۰۰
بهره‌برداری از کارخانه نوآوری مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین جدید ۱۴۰۰
پروژه فرا سامانه گردشگری داخلی و بین‌المللی و ارائه اپلیکیشن برنامه‌ریزی برای گردشگر بین‌المللی مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین جدید ۱۴۰۰

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو