سایر پروژه‌ها و اقدامات

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
برگزاری مسابقه طراحی تمبر کودک معاونت شهرسازی و معماری مستمر ۱۴۰۰ ۲ سال
برگزاری تورهای پیاده شهرگردی در جهت تجربه‌ی هنر، محیط طبیعی و میراث فرهنگی معاونت شهرسازی و معماری مستمر ۱۴۰۱ ۱ سال
برگزاری مسابقات نقاشی و دیوارنگاری کودکان (دیوارهای کاذب پارچه ای، مقوایی و ...) با عنوان شهرنگار معاونت شهرسازی و معماری مستمر ۱۴۰۰ ۲ سال
برگزاری آیین روز ملی کودک معاونت شهرسازی و معماری مستمر ۱۴۰۰ ۲ سال
جشنواره بزرگ عکس معماری اصفهان سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی/دبیرخانه گردشگری ۲۰۲۰ مستمر ۱۳۹۹ مستمر سالیانه
اجلاس بین المللی جهان نوروز (کمیسیون ملی یونسکو) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی/دبیرخانه گردشگری ۲۰۲۰ مستمر ۱۴۰۰ مستمر سالیانه
اجلاس جهانی پل‌های تاریخی شهرهای یونسکو سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی/دبیرخانه گردشگری ۲۰۲۰ مستمر ۱۴۰۰ مستمر سالیانه
مدرسه تابستانی صنایع دستی مدیریت پژوهش، خلاقیت‌ها و فناوری‌های نوین مستمر ۱۴۰۰ ۲ سال
ایجاد شب بازارها معاونت خدمات شهری جدید ۱۳۹۹ فصلی
گردشگری شبانه اصفهان معاونت شهرسازی و معماری/دبیرخانه گردشگری ۲۰۲۰ مستمر ۱۴۰۰ سالیانه
راه اندازی خیابان غذای اصفهان معاونت شهرسازی و معماری/دبیرخانه گردشگری ۲۰۲۰ جدید ۱۴۰۰ ۵ سال
طراحی خیابان شهریار به عنوان خیابان غذا و طراحی باغ گله به عنوان باغ ایرانی و خیابان متصل کننده آن به مرکز صنایع دستی محله شمس آباد معاونت شهرسازی و معماری/دبیرخانه گردشگری ۲۰۲۰ جدید ۱۴۰۰ ۱ سال
ساماندهی محور گردشگری غذا در محله باغ فردوس (منطقه ۱۳) معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۱ ۶ ماه
ایجاد مسیرهای چند منظوره برای توسعه پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری و اتصال محورهای دوچرخه و پیاده و گسترش خطوط شبکه دوچرخه و پیاده معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۲ سال
افزایش تسهیلات عمومی مانند سرویس بهداشتی کافی و تمیز در پارک‌های شهر معاونت شهرسازی و معماری نیمه‌تمام ۱۴۰۰ ۲ سال
احداث آ لاچیق‌ها یا جایگاه‌های نشستن خانواد‌ه‌ها در فضاهای تفریحی و پارکها معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۲ سال
مشارکت در ساخت هتل حرم سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها جدید ۱۴۰۰ ۲ سال
مشارکت در ساخت هتل آبشار سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها جدید ۱۴۰۰ ۴۰ ماه
مشارکت در ساخت هتل اجلاس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها نیمه‌تمام ۱۴۰۰
مشارکت در ساخت هتل نگین صفه سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها جدید ۱۴۰۰
مشارکت در ساخت هتل جهان نما سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها نیمه‌تمام ۱۴۰۰
مشارکت در ساخت هتل شهر رویاها سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها نیمه‌تمام ۱۴۰۰
مشارکت در احداث باغ سرمایه سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها جدید ۱۴۰۰
مشارکت در طراحی، ساخت و بهره برداری از خانه استاد کسائی به عنوان موزه سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌ها جدید ۱۴۰۰
مرمت و بهسازی برج کبوتر باغ هزار جریب معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۱ سال
مرمت و بهسازی برج کبوتر میرزا طاهر معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۱ ۱ سال
مرمت حمام نقاشی معاونت شهرسازی و معماری نیمه‌تمام ۱۴۰۰ ۱ سال
بازسازی حمام کرسی معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۱ ۱ سال
مرمت و ساماندهی ساباط‌های محله گلبهار معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۲ ماه
مرمت و ساماندهی ساباط‌های جنوب خیابان عبدالرزاق معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۲ ماه
درگاه ورودی شهر از سمت فرودگاه معاونت شهرسازی و معماری/دبیرخانه گردشگری ۲۰۲۰ جدید ۱۴۰۰ ۱ سال
بوستان ورزش و تندرستی از پل شهرستان تا مارنان سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی جدید ۱۴۰۰ ۲ سال
ایجاد اقامتگاه‌های موقت گردشگری در تکیه بابارکن الدین تخت فولاد تخت فولاد ۱۴۰۱
ایجاد اقامتگاه‌های موقت گردشگری در تکیه خاتون‌آبادی تخت فولاد تخت فولاد ۱۴۰۱
ایجاد فضای ارائه خدمات رفاهی و عمومی (شربت خانه) در تکیه کازرونی تخت فولاد تخت فولاد ۱۴۰۱
بازطراحی طبیعی بخش‌هایی از پارک‌ها (شامل عناصر طبیعی مانند درختان، سنگ‌ها، نهرها و چوب و همچنین قطعات متحرک) ۱۴۰۰

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو