سایر پروژه‌ها و اقدامات

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
تدوین کتاب معرفی شهر اصفهان معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۰ ۳ سال
بازیابی شخصیت‌ها درحوزه‌های مختلف در پایان قرن حاضر سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی/ دبیرخانه گردشگری ۲۰۲۰ جدید ۱۳۹۹ ۲ سال
دانشنامه کتیبه‌های شهر اصفهان سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی/ دبیرخانه گردشگری ۲۰۲۰ جدید ۱۳۹۹ آبان ۱۴۰۰
انتشار آثار و دانشنامه خط استاد فضائلی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی/ دبیرخانه گردشگری ۲۰۲۰ جدید ۱۴۰۰ ۱ سال
پرتال جامع گردشگری شهر اصفهان اداره ارتباطات جدید ۱۳۹۹ ۲ سال
سمپوزیوم(شهر خلاق، طبقه خلاق)- هرفصل یک نشست مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری نوین مستمر ۱۳۹۹ ۳ سال
همایش ملی شهر خالق/ نشست شبکه شهرهای خلاق ایران - یکبار در سال در هفته اصفهان مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری نوین مستمر ۱۳۹۹ ۲ سال
سلسله نشست‌های بین المللی(دیپلماسی شهری)- هر فصل یک نشست مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری نوین مستمر ۱۳۹۹ ۳ سال
سلسله نشست‌های اصفهان خلاق فردا (خلاقیت و امید اجتماعی)- هرفصل یک نشست مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری نوین مستمر ۱۳۹۹ ۳ سال
بازآفرینی خلاقانه فضاهای شهری (تاریخی) مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری نوین جدید ۱۳۹۹ ۳ سال
مسابقه سالانه انیمیشن هنرستان‌های اصفهان (پیرامون صنایع دستی و اصفهان) مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری نوین مستمر ۱۳۹۹ ۲ سال
ایده گالری‌های طبقه خلاق مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری نوین جدید ۱۳۹۹ ۳ سال
روز جهانی صنایع دستی- یک بار در سال مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری نوین مستمر ۱۳۹۹ ۳ سال
آموزش صنایع دیجیتال (در قالب نشست یا کارگاه) مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری نوین جدید ۱۳۹۹ ۳ سال
شرکت در نمایشگاه بین المللی تهران مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری نوین مستمر ۱۳۹۹ ۳ سال
رویدادهای ایده‌پردازی در حوزه صنایع دستی مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری نوین مستمر ۱۳۹۹ ۳ سال
تهیه بانک اطلاعات هنرمندان خالق مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری نوین مستمر ۱۳۹۹ ۳ سال
جشنواره ایده‌یابی طراحی صنایع دستی کاربردی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی جدید ۱۴۰۰ مستمر سالیانه
ایجاد بازارچه‌های صنایع دستی اصفهان در شهرهای گردشگر پذیر کشور سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی جدید ۱۴۰۰ مستمر سالیانه
بازارچه مشاغل قدیمی (ایده کاپ) سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی مستمر ۱۴۰۰ ۱ سال
ایده‌یابی و ساخت هدایای ویژه به منظور معرفی اصفهان سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی جدید ۱۴۰۰ مستمر سالیانه
ایجاد نمایشگاه‌های ساخت و کارگاه‌های زنده صنایع دستی در فضای شهری معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰ ۵ سال
توسعه لایه‌های اطلاعاتی مختلف اصفهان جهت به‌روزرسانی نقشه‌های سامانه جامع گردشگری ستاد شهر هوشمند ۱۴۰۱ ۱ سال

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو