طرح نوسازی ناوگان اتوبوسرانی

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
فروش سالانه ۱۰۰ دستگاه ناوگان فرسوده معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰ ۵ سال
اسقاط سالانه ناوگان فرسوده غیر قابل بازسازی (به میزان سالانه ۵۰ دستگاه) معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰ ۵ سال
خرید سالیانه ۱۵۰ دستگاه اتوبوس عادی و انبوه‌بر (BRT) معاونت حمل ونقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰ ۵ سال
خرید ۲۰۰ دستگاه میدل‌باس و مینی‌بوس معاونت حمل ونقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰ ۵ سال

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو