طرح ارتقای کیفی ناوگان حمل و نقل همگانی

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
نظارت بر آراستگی ناوگان تاکسی‌رانی (کیفیت صندلی‌ها، نظافت، تهویه مطبوع و.....) به منظور تمدید مجوز(چک لیست) معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰
تکمیل نصب سیستم گرمایش و سرمایش بر روی کلیه اتوبوس‌ها معاونت حمل و نقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰
بازسازی ۷۰۰ دستگاه اتوبوس‌های موجود اتوبوسرانی معاونت حمل ونقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰
بازسازی مسیر و بازسازی و مسقف نمودن ایستگاه‌های خط ۱ تندرو معاونت حمل ونقل و ترافیک جدید ۱۴۰۰

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو