طراحی و اجرای بازارچه شهرک عرضه محصولات صنایع دستی

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا
طراحی و اجرای بازارچه عرضه محصوالت صنایع دستی خاتم در محله سفلی (منطقه ۱۵) معاونت شهرسازی و معماری جدید ۱۴۰۱ ۶ ماه
شهرک صنایع‌دستی ارغوانیه معاونت خدمات شهری جدید ۱۴۰۰

بازگشت به برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد پورتفولیو