معاون شهردار اصفهان خبر داد: اتمام تدوین برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ تا پایان تابستان

علیرضا صادقیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در ارتباط با ششمین برنامه پنج‌ساله شهرداری اصفهان اظهار کرد: شهرداری اصفهان برنامه راهبردی خود را در دو قالب برنامه توسعه شهر و تحول شهرداری تدوین می‌کند.

وی با بیان اینکه برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ در دو سطح راهبردی و عملیاتی تهیه می‌شود، تصریح کرد: ششمین برنامه پنج‌ساله شهرداری اصفهان با عنوان برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ در حال تدوین است؛ این فرآیند که از ابتدای سال گذشته آغاز شده طبق زمان‌بندی تا پایان تابستان پایان‌یافته و برای گذراندن مراحل تصویب به شورای اسلامی شهر تقدیم خواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهردار اصفهان ادامه داد: فرآیند تدوین برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ از انتهای سال ۱۳۹۷ با آسیب‌شناسی برنامه‌های پیشین شهرداری و همچنین ارزیابی برنامه اصفهان ۱۴۰۰ آغاز شد و با مشورت با متخصصان این حوزه سعی شده مشکلاتی که در برنامه‌های پیشین شهرداری در فرآیند تدوین و همچنین محتوای آن وجود داشت، مرتفع شود؛ همچنین در ادامه در تیرماه سال گذشته با مشخص کردن فرآیند تدوین برنامه اصفهان ۱۴۰۵ رسماً اقدامات اجرایی این برنامه آغاز شد.

صادقیان در ارتباط با اقدامات انجام‌شده تاکنون، گفت: در ابتدا فرآیند تدوین برنامه به سه فاز کلی شناخت، تحلیل و تجویز تقسیم‌بندی شد و در فاز اول که به شناخت شهر و شهرداری اصفهان می‌پرداخت چندین سند پشتیبان برای برنامه اصفهان ۱۴۰۵ تهیه‌شده است.

وی تصریح کرد: در فاز شناخت برنامه سعی شد نظرات حداکثری ذی‌نفعان برنامه شامل شهروندان، متخصصان، نخبگان شهری، کارشناسان حوزه‌های مختلف شهرداری و سایر ارگان‌های شهری در نظر گرفته شود.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهردار اصفهان با بیان اینکه در اولین سند پشتیبان برنامه، در قالب جلسات مختلفی که با اقشار مختلف مردم برگزار شد و خواسته‌های شهروندان به‌عنوان ذینفع اصلی برنامه شناسایی و دسته‌بندی شد، افزود: متخصصان حوزه‌های مختلف در سه سال گذشته جلسات مختلفی را تحت عنوان برنامه اصفهان فردا با شهردار اصفهان برگزار کردند که در دومین سند پشتیبان برنامه این برنامه‌ها به‌صورت کامل تحلیل محتوا شد و خواسته‌های متخصصین حوزه‌های مختلف برنامه بررسی شد.

وی ادامه داد: سومین سند پشتیبان برنامه تحت عنوان بیانیه مشکلات شهرداری اصفهان و شهرهای هم‌جوار با استفاده از نظرات کارشناسان و مدیران شهرداری در تمام سطوح شامل مناطق پانزده‌گانه، سازمان‌های وابسته و معاونت‌ها تدوین گردید و بیانیه مشکلات شهر و شهرداری اصفهان و همچنین شهرهای هم‌جوار تدوین شد.

صادقیان با تأکید بر لزوم استفاده از نظرات نخبگان شهر اصفهان، گفت: در این دوره برنامه‌ریزی شهرداری اصفهان فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی، سعی شده نظرات نخبگان شهر اصفهان شامل مدیران و شهرداران سابق شهرداری اصفهان، استانداران و مدیران اجرایی سابق در استان اصفهان و همچنین اساتید و مدیران اصفهانی که در سطوح مختلف در کشور در حال خدمت هستند، در قالب مصاحبه بررسی و تحلیل شود.

وی اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که شهرداری اصفهان در تدوین برنامه‌های پیشین خود داشت، توجه نداشتن به نظرات سایر ارگان‌های شهری بود که همین مسئله باعث ایجاد مشکلاتی در فرآیند اجرای برنامه بوده است؛ بدین منظور و در راستای رفع آن پروژه تحلیل ذی‌نفعان شهرداری اصفهان توسط جهاد دانشگاهی صنعتی اصفهان اجرا شد و سعی شد نظرات ذی‌نفعان برنامه بالاخص سایر ارگان‌های شهری شناسایی شده و در مراحل تدوین در نظر گرفته شود.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهردار اصفهان افزود: در ادامه ورودی‌های مختلف با استفاده از تحلیل‌های کیفی که انجام گرفت، تلفیق و با نظرخواهی از مدیران شهرداری اصفهان در سطح کلان، نقاط تمرکز برنامه مشخص شد و در فاز دوم برنامه که به تحلیل نقاط تمرکز می‌پردازد، مطالعات پشتیبان انجام گرفته در سالیان گذشته موردبررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه برنامه‌های بلندمدت ۱۲ کلان‌شهر بزرگ دنیا نیز تحلیل محتوا شده و سعی شد راهکارهای آن‌ها برای مسائل مشترک مدنظر قرار گیرد و در فاز تحلیل سعی شد نقاط تمرکز برنامه به‌صورت کامل تحلیل و مشخص شود.

صادقیان با تأکید بر اینکه در فاز سوم برنامه به تجویز راهکار پرداخته‌شده که در دو سطح برنامه راهبردی و برنامه عملیاتی تجویزهای مناسب برای شهر و شهرداری اصفهان انجام خواهد شد، گفت: برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ در دو بخش برنامه پیشرفت و توسعه شهر و همچنین برنامه پیشرفت و تحول شهرداری تدوین خواهد شد و در برنامه توسعه شهر نقاط تمرکز شهری را مدنظر قرار خواهد داد؛ همچنین در برنامه تحول شهرداری نیز بر نقاط داخل شهرداری متمرکز می‌شود تا بتواند با ایجاد تحول در شهرداری اصفهان، دستیابی به توسعه شهری را تسهیل کند.

وی اظهار کرد: برای نخستین بار در سطح شهرداری و همچنین کلان‌شهرها جلساتی تحت عنوان هم‌اندیشی تدوین ارکان برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ در شهرداری اصفهان تشکیل شد و نقاط تمرکز در این جلسات به بحث و گفت‌وگو گذاشته می‌شد، البته در جلسات تدوین برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ علاوه بر مشارکت حداکثری حوزه‌های مختلف شهرداری اصفهان در سطح سازمان‌های وابسته و معاونت‌های شهرداری، از نمایندگان ارگان‌های مختلف شهری نیز دعوت شد تا نظرات آن‌ها در تدوین برنامه در نظر گرفته شود.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: یکی از مشخصاتی که در جلسات هم‌اندیشی برنامه اصفهان ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده، نگاه چندجانبه به موضوعات مختلف در برنامه است؛ به‌گونه‌ای که در موضوعات از متخصصان علوم مختلف استفاده شده است، به‌عنوان‌مثال در این فرآیند در اکثر موضوعات از متخصصین اقتصاد شهری، حمل‌ونقل، محیط‌زیست و علوم پزشکی استفاده شد و همچنین در تمام موضوعات نماینده‌ای از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها و بخش خصوصی نیز شرکت داشتند و تلاش کردیم نظرات آن‌ها در فرآیند تدوین برنامه در نظر گرفته شود.

صادقیان افزود: تاکنون ۱۰ جلسه هم‌اندیشی برنامه اصفهان ۱۴۰۵ تشکیل‌شده و با بیش از ۵۰ جلسه کارشناسی، فرآیند تدوین برنامه راهبردی توسعه شهر تدوین شده و برنامه تحول شهرداری در حال تدوین است.

وی با بیان اینکه در مرحله بعد فرآیند تدوین برنامه عملیاتی منطبق با برنامه راهبردی در دستور کار تیم تدوین‌کننده برنامه اصفهان ۱۴۰۵ است، گفت: برنامه عملیاتی اصفهان ۱۴۰۵ با رویکرد تدوین پرتفلیو در راستای اهداف برنامه انجام می‌شود و این فرآیند با استفاده از نظرات معاونت‌ها، سازمان‌ها و مناطق شهرداری در حال تدوین بوده و سعی شده در این فرآیند نیز همچون مراحل مختلف برنامه راهبردی از نظرات ذی‌نفعان برنامه بالاخص متخصصان دانشگاهی و شهروندان استفاده شود.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهردار اصفهان اظهار امیدواری کرد: فرآیند تدوین برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵ در دو سطح راهبردی و عملیاتی تا پایان تابستان سال جاری تدوین و جهت تصویب در قالب لایحه ششمین برنامه پنج‌ساله شهرداری اصفهان به شورای اسلامی شهر تقدیم شود تا پس از فرآیند تصویب در شورای شهر، قبل از فرآیند اجرایی تدوین بودجه ۱۴۰۰ شهرداری اصفهان به‌عنوان اولین سال برنامه، جهت اجرا به حوزه‌های مختلف شهرداری ابلاغ و بودجه سال ۱۴۰۰ بر مبنای آن تدوین شود.

وی ضمن تشکر از حوزه‌های مختلف شهرداری، ارگان‌های مختلف شهری، متخصصین دانشگاهی، اعضای شورای شهر و کسانی که تیم تدوین‌کننده را در مراحل مختلف تدوین برنامه یاری رساندند، گفت: معاونت برنامه‌ریزی در تمام مراحل تدوین برنامه اصفهان ۱۴۰۵ از دریافت نظرات متخصصین و شهروندان استقبال می‌کند و بدین منظور وب‌سایت برنامه با آدرس ۱۴۰۵.isfahan.ir و صفحه اینستاگرام برنامه با عنوان ISFAHAN۱۴۰۵ آماده دریافت نظرات دوستداران اصفهان است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

مطالب مرتبط