اصفهان در مسیر سنجش پذیری و نتیجه محوری-شناسایی روش های جدید سرمایه گذاری بخش خصوصی در اصفهان ۱۴۰۵

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان با اشاره به پایان برنامه راهبردی ۱۴۰۰ تصریح کرد : با توجه به پایان برنامه راهبردی ۱۴۰۰ در پایان دو سال آینده فرایند تدوین برنامه راهبردی ۱۴۰۵ با رویکرد مشارکت ذی نفعان و به ویژه شهروندان و نخبگان از روز شوراها درسال جاری آغاز شده است. از مهمترین ویژگی های این برنامه راهبردی می توان به سنجش پذیری و نتیجه محوری این برنامه و پرهیز از بخشی نگری اشاره نمود. صادقیان با اشاره به سابقه برنامه ریزی در شهرداری اصفهان بیان داشت شهرداری اصفهان از سال ۱۳۷۵ فرآیند برنامه ریزی را با تدوین برنامه اصفهان+۲۲ آغاز نموده است و در ادامه با تدوین و اجرای برنامه های پنج سال اصفهان ۸۵، اصفهان ۹۰، اصفهان ۹۵ و اصفهان ۱۴۰۰ فرآیند تکامل خود در فرآیند برنامه ریزی را طی کرده است و از این نظر در بین کلان شهرهای کشور سابقه بیشتری دارد. ششمین برنامه پنج سال شهرداری اصفهان نیز برنامه اصفهان ۱۴۰۵ هست که به صورت راهبردی تدوین خواهد شد و فرآیند آن با ابلاغ شهردار به معاونان خود از تاریخ ۱۴ تیرماه به مناسبت روز شهرداری ها و دهیاری ها آغاز شد. معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان افزود : با توجه به ابلاغ شهردار، برنامه اصفهان ۱۴۰۵ با محوریت معاونت برنامه ریزی و همکاری همه معاونت ها ، سازمانها و مناطق شهرداری اصفهان در حال تدوین است. این برنامه در دو سطح راهبردی و عملیاتی تدوین خواهد شد و امیدواریم تا اواخر سال فرآیند تدوین برنامه راهبردی انجام شود و برنامه عملیاتی نیز تا پایان خرداد ماه تکمیل و در نهایت لایحه برنامه پنج سال ششم شهرداری اصفهان در ابتدای تابستان ۹۹ جهت تصویب به شورای شهر ارائه شود. او در خصوص برنامه ۱۴۰۰ و اهداف آن گفت : در آخرین برنامه شهرداری به نام اصفهان ۱۴۰۰ که در بازه ۱۳۹۵-۱۳۹۹ است و سال آینده به پایان می رسد سعی شده بود که از بخشی نگری موجود در برنامه های پیشین فاصله گرفته و با رویکرد نتیجه محوری دنبال شود که علیرغم اقدامات مثبتی که انجام شده است به دلایلی به صورت کامل محقق نشده و سعی گردیده است این رویکرد در برنامه اصفهان ۱۴۰۵ تکمیل شود و ایرادات آن مرتفع گردد و نگاه بخشی نگری در آن وجود نداشته باشد. معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان با برشمردن دو شاخه اصلی برنامه اصفهان ۱۴۰۵ عنوان کرد دو مشخصه اصلی که برای برنامه اصفهان ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است نتیجه محوری و سنجش پذیری آن هست. در راستای تدوین این برنامه نیز رویکرد تلفیقی مشکل سو و هدف سو در نظر گرفته شده است. او ادامه داد : از مهمترین اقداماتی که در برنامه اصفهان ۱۴۰۵ موردنظر مدیریت شهری است استفاده از مشارکت ذی نفعان این برنامه خواهد بود. به این منظور نیز در مرحله شناسایی مشکلات شهر اصفهان از چهار منظر مختلف شامل نظرات شهروندان، نخبگان شهری، متخصصین مختلف و کارشناسان شهرداری استفاده شده است و در ادامه با تلفیق نظرات آن ها مشکلات اصلی شهر مشخص خواهد شد و بدین صورت برنامه اصفهان ۱۴۰۵ برنامه متفاوتی نسبت به برنامه های پیشین شهرداری خواهد بود. او تاکید کرد: امید می رود این برنامه موجب بهبود کسب و کار، کاهش آلاینده ها، روان تر شدن عبور و مرور، ارزان تر اداره شدن شهر، ارتقای بهره وری، تاب آور شدن شهر شود. به گفته صادقیان از جمله دیگر نکاتی که در اجرایی شدن این طرح می توان به آن امید داشت سرزندگی فضاهای شهری، به منظور سرزنده تر شدن شهروندان، بازآفرینی و احیای بافت فرسوده شهر بخصوص بافت تاریخی، توسعه گردشگری، توسعه فضاهای مناسب برای کودکان و سالمندان، کاهش محرومیت از مناطق کمتر توسعه یافته، کاهش فاصله شهروندان با مدیریت شهری در عرصه تصمیم گیری و توسعه مردم سالاری، هوشمندتر شدن شهر و .. است. معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان اضافه کرد در همین ارتباط تلاش می شود تا در پایان سال ۱۴۰۵ اصفهان، شهری زیست پذیرتر و رقابت پذیرتر باشد و در سطح کشور و منطقه با دیگر شهرها و کلان شهرهای رقیب فاصله ای جدی داشته باشد. در واقع شهری الگو در تمدن ایرانی اسلامی باشد به گفته او از دیگر ویژگی های این برنامه راهبردی استفاده از مبانی علمی در توسعه و نگهداری شهر خواهد بود که در حال حاضر تحت عنوان برنامه جامع شهر اصفهان یا همان طرح جامع شهر اصفهان در حال تکمیل است. صادقیان توسعه و توجه ویژه به گردشگری در شهر اصفهان نکته قابل توجه دیگری دانشت که می توان از آن هم به عنوان یک ویژگی برای این برنامه نام برد است. او افزود : همچنین تلاش برای ممانعت از حاشیه نشینی و کمک به روستا نشینان و شهروندان شهرهای کوچک اصفهان برای کارآفرینی، سرمایه گذاری و به خصوص عرضه محصولات تولیدی شهرها و روستاهای استان به شهروندان اصفهانی از دیگر برنامه های تدوینی در قالب این برنامه راهبردی خواهد بود. صادقیان تاکید کرد : از نظر محتوایی نیز برنامه اصفهان ۱۴۰۵ در دو بعد شهر و شهرداری تنظیم خواهد شد یعنی در این برنامه علاوه بر این که با تدوین اهداف و راهبردی هایی برنامه ریزی برای توسعه شهر انجام می گیرد توسعه شهرداری نیز با توجه به برنامه ریزی برروی اقدامات داخلی شهرداری مورد توجه قرار خواهد گرفت. معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان تصریح کرد : به طور کلی می توان گفت که برنامه اصفهان ۱۴۰۵ هماهنگ کننده تمام فعالیت های شهرداری در بازه زمانی ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ است و مسیر توسعه و تحول شهر و شهرداری را تعیین خواهد کرد. به گفته صادقیان یکی دیگر از مواردی که در برنامه اصفهان ۱۴۰۵ مورد تاکید قرار گرفته است تامین مالی پروژه های توسعه شهر هست و به این منظور نیز از هر پروژه و طرحی که در این برنامه تعریف خواهد شد باید روش تامین مالی اجرا و بهره برداری آن نیز مشخص گردد و قبل از اجرای هر پروژه باید مشخص شود که برنامه ریزی مالی آن از کدام یک از انواع منابع مالی شهرداری، بخش خصوصی، اعتبارات دولتی، وام، اوراق و یا هر طریقه ی دیگر انجام می شود. او در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی همان گونه که در کل کشور ارگان ها و سازمانهای دولتی و خصوصی را تحت تاثیر قرار داده است در اصفهان نیز محدودیت هایی را ایجاد نموده است بدین منظور شهرداری اصفهان نیز در برنامه اصفهان ۱۴۰۵ تاکید زیادی بر ساماندهی شرایط اقتصادی دارد تا فرآیند توسعه و تحول شهر و شهرداری با مشکل مواجه نشود. صادقیات اضافه کرد در این راستا همان گونه که بارها مورد تاکید مدیریت شهری قرار گرفته است شهرداری در برنامه اصفهان ۱۴۰۵ مدنظر دارد که شرایطی را فراهم کند که فرایند توسعه شهر با مشارکت شهروندان و سرمایه گذاران بخش خصوصی انجام پذیرد و تمرکز شهرداری بیشتر بر مدیریت آن و همچنین نگهداری شهر با منابع شهرداری باشد. هر چند تغییر فرآیندها و ایجاد شرایطی برای این منظور بسیار مشکل است اما قطعاً در برنامه اصفهان ۱۴۰۵ گام های موثری در این راستا برداشته خواهد شد زیرا در غیر این صورت فرآیند توسعه شهر با اختلال جدی مواجه خواهد شد. معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان تاکید کرد با توجه به اهمیت تسهیل فرآیند مشارکت بخش خصوصی، قطعاً در برنامه های توسعه و تحول شهرداری در برنامه اصفهان ۱۴۰۵ تسهیل شرایط استفاده از سرمایه گذاران در فرآیند توسعه شهر دیده خواهد شد و سعی می گردد فرآیندهایی ایجاد شود که این امور را سرعت بخشد. او افزود از طرفی با بررسی روش های جدید سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی و همچنین شناسایی روش های درآمدی نو، ظرفیت های جدید تر و بیشتری برای کمک به پیشبرد اهداف مدنظر قرار خواهد گرفت.یکی از عواملی که در سال های گذشته نیز به اثبات رسیده عدم بهره وری مناسب منابع شهرداری بالاخص منابع مالی است که به این منظور با استفاده از شناسایی منابع و مشکلات آنها و در ادامه ارائه راهکارهایی برای رفع این مشکلات، در راستای افزایش بهره وری منابع قدم برداشته خواهد شد. صادقیان با اشاره به استفاده از نظرات اعضای شورای اسلامی شهر تاکید کرد در فرآیند تدوین برنامه اصفهان ۱۴۰۵ تمام تلاش معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی استفاده از تمام ظرفیت ها است و همچنین در فرآیند تدوین برنامه نیز سعی می شود که تعامل با اعضای شورای اسلامی شهر در بالاترین سطح خود انجام گیرد تا بتوانیم از نظرات آن ها که ارتباط زیادی با شهروندان نیز دارند، در فرایند تدوین استفاده کنیم. از طرفی در مراحل مختلف فرآیند روش شناسی، تجزیه و تحلیل و تدوین نیز از نظرات اساتید و متخصصان حوزه برنامه ریزی استفاده خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در email

مطالب مرتبط