هدف کلان ۱:

کاهش آلودگی های محیطی با تمرکز بر کاهش تولید آلاینده های هوا

۰۴

پورتفولیو۴- کاهش آثار نامطلوب دفع پسماند