هدف کلان ۱:

کاهش آلودگی های محیطی با تمرکز بر کاهش تولید آلاینده های هوا

۰۲

پورتفولیو۲- کاهش آلودگی ناشی از تردد ناوگان بار در داخل رینگ چهارم ترافیکی