بیانیه مأموریت شهرداری اصفهان

شهرداری اصفهان نهادی است عمومی، مستقل و غیر دولتی با ماهیت حکومتی و موضوعیت وعملکرد محلی که در شهرتاریخی، فرهنگی، هنری و مذهبی اصفهان وظیفه اداره شهر و خدمت رسانی به شهروندان و گردشگران را بر عهده دارد. این نهاد با پایبندی به ارزش‌های اسلامی، ایرانی وانقلابی با برخورداری از مشارکت‌ها و پشتوانه مردمی، مدیریت هماهنگ شهری و بهره‌گیری بهینه از منابع، با رویکرد مدیریت کارآمد، اثربخش و مبتنی بر دانایی به اداره شهر و ارائه عادلانه خدمات با کیفیت مناسب و بهنگام در عرصه‌های مختلف به منظور ایجاد شهری اسلامی با محیط مطلوب زندگی و شاخصه‌هایی چون آرامش، ایمنی، نشاط، امید و رونق اقتصادی برای شهروندان اقدام می‌نماید.

شهرداری اصفهان در حیطه وظایف خود با صیانت از پیشینه تاریخی-فرهنگی و حقوق شهروندی در جهت حفظ و ارتقاء جایگاه شهر در سطح ملی و بین‌المللی، بهبود مستمر کیفیت زندگی مردم در ابعاد مادی و معنوی و توسعه پایدار شهر، همسو با سیاست‌های ملی و استانی تلاش می‌نماید. ما بر این باوریم که بهره‌مندی از سرمایه‌های اجتماعی بویژه مشارکت مردم در مدیریت شهر،کارکنان شایسته و توانمندسازی ایشان و همچنین استفاده از دستاوردهای نوین علمی موجب هم افزایی در دستیابی به شهرداری و شهری سرآمد خواهد بود.