اهداف کلان در برنامه اصفهان ۱۴۰۵

هدف کلان ۱

کاهش آلودگی‌های محیطی با تمرکز بر کاهش تولیدآلاینده‌های هوا؛

هدف کلان ۲

ارتقا جایگاه شهر اصفهان با تمرکز بر گردشگری

هدف کلان ۳

افزایش بهره‌وری سرمایه‌های سازمانی