اهداف خرد برنامه اصفهان ۱۴۰۵

هدف کلان ۱: کاهش آلودگی‌های محیطی با تمرکز بر کاهش تولیدآلاینده‌های هوا

هدف خرد ۱- افزایش مطلوبیت حمل و نقل غیرموتوری و همگانی نسبت به وسایل نقلیه شخصی

هدف خرد ۲- کاهش آلودگی ناشی از تردد ناوگان بار در داخل رینگ چهارم ترافیکی

هدف خرد ۳- حفظ سرانه فضای سبز اکولوژیک با تأکید بر عدم فشار به منابع آب زیرزمینی

هدف خرد ۴- کاهش آثار نامطلوب دفع پسماند

هدف کلان ۲: ارتقا جایگاه شهر اصفهان با تمرکز بر گردشگری

هدف خرد ۱- تقویت بازاریابی صنایع‌دستی و محصولات هنری

هدف خرد ۲- ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه‌ها و رویدادهای متنوع

هدف خرد ۳- افزایش تصدی‌گری بخش خصوصی در مدیریت گردشگری انبوه

هدف خرد ۴- برنامه‌ریزی و استقرار ساختار دائمی گردشگری به همراه زیرساخت‌های مرتبط با آن

هدف کلان ۳: افزایش بهره‌وری سرمایه‌های سازمانی

هدف خرد ۱- ارتقا بهره‌وری سرمایه انسانی شهرداری اصفهان

هدف خرد ۲- افزایش بهروری هزینه‌های نت و انرژی در چرخه عمر دارایی‌ها با حفظ کیفیت خدمات

هدف خرد ۳- ارتقا بهره‌وری سرمایه فرآیندی و اطلاعاتی شهرداری اصفهان