اهداف خرد

گسترش محرک‌ها و جاذبه‌های هویتی و تقویت حس مکان در عرصه‌های اکولوژیک و عناصر طبیعی شهر؛

بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد و تاریخی ارزشمند

با تکیه بر هویت تاریخی و فرهنگی شهر اصفهان؛

احیای سبک زندگی ایرانی‌اسلامی مبتنی‌بر بازشناسی و تعمیق ارزش‌ها و شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی اصفهان؛

جذب و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی ویژه در شهر؛

گسترش تبلیغات و فعالیت‌های رسانه‌ای شهرداری در سطح ملی و بین‌المللی؛

افزایش پایداری اکولوژیک، با تأکید بر کاهش آلاینده‌ها و رفع ناهنجاری‌های اجتماعی‌محیطی؛

افزایش جذابیت مکان با اعتلای شخصیت بصری و غنای حسی؛

افزایش ایمنی در محیط‌های شهر و حرکت به‌سمت ایجاد شهر تاب‌آور؛

شکوفایی و رونق کسب‌وکار (خلاق) با رویکرد خودکفایی

و سرمایه‌پذیری عرصه‌های منتخب؛

اشاعه آموزش‌ها و اعتلای فرهنگ شهروندی؛

توانمندسازی و ارتقای شایستگی‌ها و استعدادهای منابع انسانی؛

افزایش بهره‌برداری بهینه از دارایی‌های مشهود و نامشهود؛

اعتلای سطح دانش و فرهنگ سازمانی؛

بهبود فرایندهای کلیدی سازمانی؛

تقویت ارتباط‌های شبکه‌ای با ذی‌نفعان؛

توسعه زیرساخت‌های فناورانه با تأکید بر کاهش هزینه اجتماعی خدمات شهر(دار)ی؛

توسعه و ارتقای سطح کیفی شبکه معابر شهر و روان‌سازی عبور و مرور شهری؛

افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت سیستم حمل‌ونقل عمومی؛

بهبود شبکه و زنجیره ارائه خدمات؛

تهیه و به‌روزرسانی و یکپارچه‌سازی اسناد توسعه شهری؛

مدیریت و توسعه هوشمند فضای سبز؛

ارتقای سلامت و سطح بهداشت عمومی جامعه

با مشارکت شهروندان و نهادهای مؤثر؛

فراهم‌ نمودن بسترهای لازم در ترویج ساخت‌وسازهای سازگار با محیط‌ زیست؛