توسعه پروژه میزخدمت

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا توسعه پروژه میزخدمت ستاد شهر هوشمند نیمه‌تمام ۱۴۰۰ ۲ سال

سایر پروژه‌ها و اقدامات

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا ایجاد هاب اطلاعات و انرژی ستاد شهر هوشمند مطالعه پژوهشی ارائه پروتکل بایاس معکوس انرژی در مرحله ترمز مترو (کاهش کلان مصرف انرژی) ستاد شهر هوشمند پروژه قطع اتوماتیک سیستم های روشنایی- گرمایشی و سرمایشی ستاد شهر هوشمند استفاده از درایو جهت کاهش مصرف الکتروپمپ‌ها ستاد شهر […]

طرح استقرار نظام مدیریت انرژی با اولویت حوزه‌های با مصرف انرژی بالا

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا شناسایی حوزه‌های با بالاترین مصرف انرژی مدیریت نگهداری و تعمیرات معاونت خدمات شهری تهیه، تدوین و الزام به اجرای دستورالعمل‌ها جهت مدیریت مصرف انرژی مدیریت نگهداری و تعمیرات معاونت عمران شهری پایش ساختمان‌های شهر بر مبنای شاخص‌های تدوین‌شده مانند شاخص سرانه مصرف به ازای کاربری و سطح […]

طرح مدیریت مصرف برق

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا نصب پنل‌های خورشیدی در سازمان میادین میوه و تره‌بار و مشاغل شهری (توسعه نیروگاه خورشیدی) مدیریت نگهداری و تعمیرات معاونت خدمات شهری استفاده از لامپ‌های فوق کم مصرف در پارک مدیریت نگهداری و تعمیرات معاونت خدمات شهری جایگزینی لامپ‌های کم مصرف با لامپ‌های فوق کم مصرف در […]

طرح مدیریت مصرف آب

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا پیاده‌سازی سیستم مانیتورینگ خطوط انتقال آب و پساب در منطقه۴ مدیریت نگهداری و تعمیرات معاونت خدمات شهری پیاده‌سازی سیستم مانیتورینگ خطوط انتقال آب و پساب در منطقه ۵ مدیریت نگهداری و تعمیرات معاونت خدمات شهری پیاده‌سازی سیستم مانیتورینگ خطوط انتقال آب و پساب در منطقه ۶ مدیریت […]

طرح یکپارچه‌سازی نظام مدیریت نگهداری و تعمیرات

عنوان متولی وضعیت سال شروع مدت زمان اجرا شناسایی و ثبت دارایی‌ها مدیریت نگهداری و تعمیرات نت معاونت خدمات شهری/ مدیریت نگهداری و تعمیرات نت معاونت عمران یکپارچه‌سازی سامانه‌های نت مدیریت نگهداری و تعمیرات نت معاونت خدمات شهری/ مدیریت نگهداری و تعمیرات نت معاونت عمران یکپارچه‌سازی قراردادهای نت مدیریت نگهداری و تعمیرات نت معاونت خدمات […]