اصفهان؛ شهری زیست‌پذیر و رقابت‌پذیر در افق ۱۴۰۵

اصفهان به عنوان یکی از شهرهای بنام دنیا شناخته شده است که حاصل سالیان سال تلاش، تدبیر و اندیشه گذشتگان، مدیران، نخبگان و خبرگان است بنابراین انتظار می رود با افزودن بر امتیازها و ارزش های موجود، آینده‌ای بهتر برای اصفهان متصور شود. به گزارش ایمنا و بر اساس یادداشتی از «محمدمهدی توکلی هرندی» رئیس گروه برنامه‌ریزی و […]