اعلام پروژه‌های برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵

رییس گروه برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری اصفهان گفت: تا اواخر دی‌ماه امسال لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری به شورای شهر ارائه می‌شود که پروژه‌های برنامه ۱۴۰۵ نیز در قالب بودجه در آن وجود دارد.