کاهش آلودگی ناشی از تردد ناوگان حمل بار از اهداف برنامه اصفهان ۱۴۰۵

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل بار درون شهری شهرداری اصفهان با بیان اینکه ساماندهی و نظام‌مند کردن تردد ناوگان حمل بار از مجموعه‌های شهرداری در اولویت‌ مدیریت شهری است، بر تعامل حداکثری درون سازمانی برای انجام بدون وقفه پروژه‌ها با رعایت قوانین و مقررات حمل و نقل بار تاکید کرد.