حل مشکلات شهر اصفهان در برنامه ۱۴۰۵ شهرداری برنامه ریزی شد

اصفهان- ایرنا- شهردار اصفهان با بیان این که حل مشکلات این شهر در برنامه ۱۴۰۵ این نهاد برنامه ریزی شد، گفت: این برنامه نتیجه محور و سنجش پذیر بوده و به دنبال آن است که چشم انداز مناسبی از زیست پذیر و رقابت پذیر شدن شهر ارایه کند.