تحلیل محتوای برنامه‌های ۱۲ کلانشهر دنیا برای تدوین «اصفهان ۱۴۰۵»

به گزارش خبرنگار ایمنا، برنامه راهبردی اصفهان ۱۴۰۵، ششمین برنامه پنج ساله و سومین برنامه راهبردی شهر اصفهان است که توسط شهرداری با همکاری و مشارکت سایر ذی‌نفعان برنامه تدوین می‌شود. این برنامه در دو سطح راهبردی و عملیاتی و بر اساس دو رویکرد هدف سو و مشکل سو تدوین شده و دارای دو ویژگی […]