زیست‌پذیری اصفهان پیش‌نیاز توسعه شهری

در سال‌هایی که برنامه‌ریزی شهری در ایران ضعیف بود هم‌چنین رشد جمعیت و مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ سرعت گرفت و باعث تغییرات ناهمگون شد مشکلاتی به وجود آورد که به عنوان یک مانع بزرگ برای توسعه متناسب شهرها عمل کرده و زیست‌پذیری شهرها کاهش یافته است. به گزارش خبرنگار ایمنا […]