ششمین برنامه بلندمدت شهر اصفهان تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری شبستان از اصفهان به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، «قدرت اله نوروزی» با اشاره به اهمیت برنامه ریزی در سیستم مدیریت شهری و اداره شهر اظهار کرد: برنامه ریزی به عنوان یک نگرش علمی به تعیین اهداف فرآیندها، تصمیمات و اتخاذ روش و انتخاب ابزارهای رسیدن به آنها کمک […]