میزان رضایت گردشگران از میزان دسترسی به زیرساخت‌ها و امکانات گردشگری

سطح شاخص: نتیجه‌ای

عنوان کلی شاخص
میزان رضایت گردشگران از میزان دسترسی به زیرساخت‌ها و امکانات گردشگری
کد شاخص
۱
کد هدف خرد ۲-۴
هدف خرد برنامه‌ریزی و استقرار ساختار دایمی گردشگری به همراه زیرساخت های مرتبط با آن
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص کمک می‌کند تا با بررسی زیرساخت های لازم برای جذب گردشگران و دایرسازی یک سازمان خاص این کار، امکانات بهتری در اختیار گردشگران قرار گیرد.
متولی شاخص
فرمول شاخص میزان رضایت گردشگران از زیرساخت ها و امکانات گردشگری
طرح آماری
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
میزان رضایت گردشگران
از میزان دسترسی
به زیرساخت‌ها و امکانات گردشگری
نشانه ۸۷.۸ ۸۸.۶ ۸۹.۵ ۹۰ ۹۱
اندازه گیری ۸۶.۹
توضیحات
زیرساخت‌ها و امکانات دارای این ابعاد هستند: دسترسی به پارکینگ، ترافیک، تابلوهای راهنمایی، دسترسی و کمیت رستورانها، سرویس بهداشتی، نظافت شهر، برخورد شهروندان، زیباسازی، نظم و امنیت و محل اقامت
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی