میزان دسترسی (سطح پوشش) به فضای سبز تفرجگاهی

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
میزان دسترسی (سطح پوشش) به فضای سبز تفرجگاهی
کد شاخص
۱۱
کد هدف خرد ۲-۲
هدف خرد ارتقاء کمی و کیفی فضاهای شهری، جاذبه ها و رویدادهای متنوع
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص نشان می‌دهد چند درصد شهروندان در فاصله بهینه ۶۰۰ متری محل زندگی خود به فضای سبز تفرجگاهی دسترسی دارند
متولی شاخص معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
فرمول شاخص به توضیحات مراجعه شود.
-
واحد اندازه گیری درصد
تناوب اندازه گیری سالانه
جهت کاهشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
میزان دسترسی (سطح پوشش)
به فضای سبز تفرجگاهی
نشانه ۷۹ ۸۱ ۸۳ ۸۶ ۸۸
اندازه گیری ۷۷
توضیحات
این شاخص برای هر پارک یک فضای ۶۰۰ متری لحاظ کرده و جمعیت موجود در آن محدوده را محاسبه و نسبت به کل جمعیت بررسی می‌کنیم. با استفاده از نقشه‌هاو تصاویر ماهواره‌ای ، هر ساله در بازه زمانی مشخص توسط واحد GIS معاونت برنامه ‌یزی متوسط دسترسی به اولین فضای سبز تفرجگاهی محاسبه گردد.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-کاربری فضای سبز
-حفظ و حراست از فضای سبز
-توسعه شهر
-سطح پوشش تفرجگاهی
-اعتبار توسعه فضای سبز
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی
-انتخاب مکان های بهینه جهت احداث فضای سبز جدید
- توسعه فضای سبز همراه با توسعه شهر
- تعیین جهت مناسب برای توسعه شهر