میزان انرژی تولید شده از پسماند شهری

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
میزان انرژی تولید شده از پسماند شهری
کد شاخص
۴
کد هدف خرد ۱-۴
هدف خرد کاهش آلاینده‌های ناشی از فرآیند مدیریت پسماند
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تعیین کننده میزان انرژی تولیدی از طریق زباله سوز و بیوگاز از کل پسماند شهری می باشد که رویکرد شهرداری افزایش ظرفیت انرژی تولیدی می‌باشد.
متولی شاخص معاونت خدمات شهری
فرمول شاخص میزان انرژی تولید شده از پسماند شهری
P(MWh/Tt) = (To/d ) /(Tt/d )*(Eff_Dig ) +(Tno/d ) * (Eff_Pyr ) /(Tt/d )
واحد اندازه گیری مگاوات ساعت بر تن
تناوب اندازه گیری سالانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ TO میزان تناژ روزانه بخش ارگانیک زباله معاونت خدمات شهری
۲ TnO میزان تناژ روزانه بخش غیر ارگانیک زباله معاونت خدمات شهری
۳ Tt میزان تناژ روزانه زباله معاونت خدمات شهری
۴ Eff_Dig راندمان تولید انرژی در هاضم بیهوازی (مگاوات ساعت بر تن پسماند ارگانیک) معاونت خدمات شهری
۵ Eff_Pyr راندمان تولید انرژی در پیرولیز (مگاوات ساعت بر تن پسماند غیر ارگانیک) معاونت خدمات شهری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
میزان انرژی تولید شده از پسماند شهری نشانه ۰.۰۵ ۰.۰۵ ۰.۰۵ ۱.۱۷ ۱.۱۷
اندازه گیری ۰
توضیحات
با توجه به اینکه بخش زیادی از پسماند شهری قابلیت استفاده به عنوان منبع انرژی را دارد، استفاده از آن و تولید انرژی ضروری است. در این شاخص انرژی تولیدی از بخش ارگانیک پسماند در قالب میزان بیوگاز تولیدی و انرژی تولیدی از بخش غیر ارگانیک پسماند در قالب هیدروکربن تولیدی قابل استحصال است. البته در ادامه از بیوگاز جهت تولید حرارت و الکتریسیته و از هیدروکربن نیز استفاده‌های گوناگون می‌توان نمود.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-جمعیت -فرهنگ و میزان مصرف شهروندان
-آگاهی شهروندان
-شرایط اقتصادی اجتماعی کشور
-نرخ حامل‌های انرژی در کشور
-قوانین حاکمیتی در راستای منابع انرژی کشور
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی
-احداث پایلوت صنعتی تکنولوژی پیرولیز و هاضم بیهوازی
-بومی سازی تکنولوژی پیرولیز و هاضم بیهوازی
-اصلاح ساختار قیمت گذاری انرژی در کشور