مساحت پهنه‌های بزرگ مقیاس اکولوژیک

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
مساحت پهنه‌های بزرگ مقیاس اکولوژیک
کد شاخص
۳
کد هدف خرد ۱-۳
هدف خرد حفظ سرانه فضای سبز اکولوژیک با تأکید بر عدم فشار به منابع آب زیرزمینی
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص مساحت لکه‌های فضای سبز با مساحت بیش از ۵ هکتار که در حال حاضر فعالیت‌های زراعی و باغداری انجام می‌شود را سنجش می‌کند.
متولی شاخص معاونت شهرسازی و معماری
فرمول شاخص مساحت پهنه‌های بزرگ مقیاس اکولوژیک
-
واحد اندازه گیری مترمربع
تناوب اندازه گیری سالانه
جهت بدون جهت
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
مساحت پهنه‌های بزرگ
مقیاس اکولوژیک
نشانه ۵،۳۶۸،۷۵۳ ۵،۳۶۸،۷۵۳ ۵،۳۶۸،۷۵۳ ۵،۳۶۸،۷۵۳ ۵،۳۶۸،۷۵۳
اندازه گیری ۵،۳۶۸،۷۵۳
توضیحات
با توجه به وجود برخی از لکه‌های فضای سبز با مساحت بیش از ۵ هکتار و عدم امکان تملک در بازه زمانی کوتاه در شهرداری و با عنایت به اینکه در این پهنه ها در حال حاضر فعالیت های زراعی و باغداری انجام می شود، عدم تغییر کاربری و یا اولویت بندی این عرصه ها و حفظ پهنه اکولوژیک موجود مد نظر این شاخص می باشد. اراضی مد نظر این لکه ها شامل ۱۸هکتاری شمس آباد، پرتمان، پهنه‌های منطقه ۹، پهنه‌های منطقه ۱۱، حاشیه خیابان بهارستان منطقه ۱۲، کارخانه لوله منطقه ۱۳ در حاشیه کوه قائمیه و پهنه‌های منطقه ۱۵ می‌باشد.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-شرایط اقتصادی
-نحوه توافق با مالکین
-قوانین مربوطه
-منابع آب
-سیاست‌های شهرداری
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی
-تدوین سیاست کلی شهرداری درپهنه‌های موجود
-همخوانی پروه‌های شهرداری با سیاست‌های تعیین شده
-استفاده از روش‌هایی نظیر انتقال حق توسعه
-تملک قطعاتی که به هر دلیل امکان کشت و کار در آن وجود ندارد (برنامه تملک شهرداری)