مساحت فضای سبز در اختیار سایر ارگان‌ها (باغات احیا، اماکن دولتی)

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
مساحت فضای سبز در اختیار سایر ارگان‌ها (باغات احیا، اماکن دولتی)
کد شاخص
۸
کد هدف خرد ۱-۳
هدف خرد حفظ سرانه فضای سبز اکولوژیک با تأکید بر عدم فشار به منابع آب زیرزمینی
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌کند که شهرداری چگونه مشارکت سایر ارگان‌ها را در حفظ و توسعه سرانه فضای سبز اکولوژیک بهبود می‌دهد.
متولی شاخص معاونت خدمات شهری
فرمول شاخص مساحت فضای سبز در اختیار سایر ارگان‌ها
-
واحد اندازه گیری مترمربع
تناوب اندازه گیری سالانه
جهت بدون جهت
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
مساحت فضای سبز در اختیار
سایر ارگان‌ها (باغات احیا، اماکن دولتی)
نشانه ۱۶,۸۴۵,۹۹۵ ۱۶,۹۵۵,۰۲۰ ۱۷,۰۶۶,۹۹۳ ۱۷,۱۸۱,۹۶۵ ۱۷,۲۹۹,۹۸۷
اندازه گیری ۱۶،۶۳۶،۵۹۵
توضیحات
مساحت فضای سبز در اختیار سایر ارگان‌ها شامل مساحت فضای سبز باغات احیا و اماکن دولتی می‌باشد.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-برنامه توسعه شهرداری در اماکن دولتی و نیمه دولتی
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی
-توسعه در پادگان ها و اماکن دولتی و نیمه دولتی
-تدوین برنامه های عملیاتی حفظ باغات