متوسط هزینه‌های جمع‌آوری و حمل یک تن پسماند

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
متوسط هزینه‌های جمع‌آوری و حمل یک تن پسماند
کد شاخص
۸
کد هدف خرد ۱-۴
هدف خرد کاهش آلاینده‌های ناشی از فرآیند مدیریت پسماند
تعریف و مفهوم شاخص این شاخص تبیین می‌کند که شهرداری تا چه اندازه توانسته است شبکه جمع‌آوری و حمل پسماند خود را بهبود دهد.
متولی شاخص معاونت خدمات شهری
فرمول شاخص متوسط هزینه‌های جمع‌آوری و حمل یک تن پسماند
Cost_CollectTransportWaste= Total Cost_CollectTransportWaste/Total Weight of Waste
واحد اندازه گیری ریال به تن
تناوب اندازه گیری سالانه
جهت کاهشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص Cost_CollectTransportWasteNetwork
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
۱ Total Cost_CollectTransportWaste کل هزینه جمع‌آوری و حمل پسماند معاونت خدمات شهری سالانه ریال
۲ Total Weight of Waste کل وزن پسماند جمع‌آوری و حمل شده معاونت خدمات شهری سالانه تن
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
متوسط هزینه‌های
جمع‌آوری و حمل یک تن پسماند
نشانه ۳,۰۲۵,۱۰۰ ۳,۹۳۲,۶۳۰ ۵,۱۱۲,۴۱۹ ۶,۶۴۶,۱۴۵ ۸,۶۳۹,۹۸۸
اندازه گیری ۱,۷۹۰,۰۰۰
توضیحات
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
-فرهنگ شهروندی
-شرایط اقتصادی اجتماعی کشور
-فناوری مورد استفاده در جمع‌آوری و حمل پسماند
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی
-فرهنگسازی و آموزش شهروندی
-استفاده از فناوری‌های بروز جمع‌آوری و حمل پسماند
-افزایش بهره‌وری سیستم جمع‌آوری و حمل پسماند