متوسط طول عمر استفاده کاربران از وب اپلیکشن

سطح شاخص: خروجی

عنوان کلی شاخص
متوسط طول عمر استفاده کاربران از وب اپلیکشن
کد شاخص
۵
کد هدف خرد ۲-۳
هدف خرد افزایش تصدی‌گری بخش خصوصی در مدیریت گردشگری انبوه
تعریف و مفهوم شاخص وجود یک اپ برای مدیریت با تعدادی کاربر نمی تواند بیانگر این مسئله باشد که مدیریت به درستی انجام می شود میزان وفاداری کاربران برای حضور در این اپ می تواند دو چیز رانشان دهد: اول اینکه تا چه اندازه گردشگران تمایل دارند به شهر اصفهان مراجعه کنند دوم حضور فعال آنها در اپ نشان دهنده تمایل آنها به تکرار تجربه سفراست.
متولی شاخص سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اصفهان
فرمول شاخص متوسط مدت زمان حضور کاربران وب اپلیکشن به صورت فعال
با استفاده از شمارنده در اپ
واحد اندازه گیری روز
تناوب اندازه گیری سالیانه
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
متوسط طول عمر استفاده
کاربران از وب اپلیکشن
نشانه
اندازه گیری
توضیحات
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی