فواصل بین دو خرابی برای هر کدام از گروه دارایی‌های خاص (MTBF)

سطح شاخص: نتیجه‌ای

عنوان کلی شاخص
فواصل بین دو خرابی برای هر کدام از گروه دارایی‌های خاص (MTBF)
کد شاخص
۱
کد هدف خرد ۳-۲
هدف خرد افزایش بهره‌وری هزینه‌های نت و انرژی در چرخه عمر دارایی‌ها با حفظ کیفیت خدمات
تعریف و مفهوم شاخص متوسط زمان بین خرابی‌ها یا Mean Time Between Failure (MTBF)، اندازه‌گیری میزان قابل‌اعتماد بودن قطعه، تجهیز یا دارایی است که زمان بین شکست‌های ذاتی یک سیستم مکانیکی یا الکترونیکی در حین عملیات سیستم عادی را نشان می‌دهد.هر چه میزان این شاخص بیشتر شود بیانگر آن خواهد که ماشین به سوی ساعات عملیاتی بیشتر و خرابی کمتر پیش می رود. البته این شاخص در مقاطعی به دلیل استهلاک و فرسودگی سیستم مکانیکی یا الکترونیکی می‌تواند سیرنزولی اجتناب‌ناپذیر یابد.
متولی شاخص مدیریت بهینه سازی نگهداری و تعمیرات معاونت خدمات شهری/مدیریت نگهداری و تعمیرات معاونت عمران شهری
فرمول شاخص MTBF =( current date - date of first production) / no. of failures in betwee current date - date of first production = محدوده زمانی کارکرد ماشین از ابتدا تاکنون no. of failures in between = دفعات بروز خرابی در محدوده زمانی کارکرد ماشین
-
واحد اندازه گیری روز
تناوب اندازه گیری
جهت افزایشی
تاریخ اعتبار پنج سال
علامت اختصاری شاخص
ردیف علامت اختصاری اقلام اطلاعاتی تأمین کننده اطلاعات دوره اندازه گیری واحد اندازه گیری
نام شاخص مقادیر ۱۳۹۸ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴
فواصل بین دو خرابی
برای هر کدام از گروه دارایی‌های خاصMTBF
نشانه
اندازه گیری
توضیحات
در محاسبه شاخص، زمان دسترسی و کار سیستم (الکترونیکی یا مکانیکی) مدنظر است لذا در محاسبه فواصل زمانی ، بازه های زمانی بیکاری تجهیز را مدنظر قرار نمی‌گیرد.
فهرست عوامل تأثیرگذار بر شاخص
فهرست پیشنهادی اقدامات کلی
عنوان کلی شاخص
فواصل بین دو خرابی برای هر کدام از گروه دارایی‌های خاص (MTBF)